Afroeilid worden bij de C.R.&Z.V. Dudok van Heel


Afroeilid worden bij de C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Schrijf je in voor de Dudok van Heel Afroei Tijd (DHAT) en kom als afroeilid roeien bij Dudok van Heel. Inschrijven is online mogelijk door dit formulier in te vullen.

Toegang tot het terrein

Om toegang te krijgen tot ons Boothuis, gelegen op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda, dien je langs de wacht te gaan. Zij controleren wie het terrein mag betreden en zullen je, indien nodig, de sleutel van ons botenhuis overhandigen. Verder is het belangrijk altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen, omdat je anders door de wacht niet het terrein op wordt gelaten.

Om ervoor te zorgen dat de wacht je kan toelaten op het terrein, geeft onze secretaris de volgende gegevens door aan de wacht:

 • Volledige naam
 • Woonplaats
 • Documentnummer (van je paspoort/ID/rijbewijs, dit is noodzakelijk om het terrein te betreden) LET OP! Stuur niet je BSN-nummer!
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum

Persoonlijke gegevens

Let op: voer hier niet je BSN nummer in
Geslacht

Adresgegevens

Contactgegevens

Studiegegevens

Sport informatie

Heb je hiervoor gesport?
Ik verklaar te kunnen zwemmen:

Bevestiging

Hierbij bevestig ik, voornoemd kennismakend lid, dat ik bovenstaande vragen naar waarheid heb ingevuld en specifiek kennis heb genomen van de onderstaande bepalingen, alsmede akkoord ga met de inhoud hiervan:

 • Door ondertekening van dit formulier bevestigt voornoemd afroeilid bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en specifiek kennis te hebben genomen van de onderstaande bepalingen, alsmede met de inhoud hiervan akkoord te gaan.
 • Ik word voor een periode van vier weken afroeilid van de C.R.&Z.V. Dudok van Heel.
 • Voor schade en/of vermissing aan- of van eigendommen van het kennismakend lid, alsmede voor letselschade, is de C.R.&Z.V. Dudok van Heel (inclusief haar ondergeschikten en hulppersonen) niet aansprakelijk en kan de C.R.&Z.V. Dudok van Heel (inclusief haar ondergeschikten en hulppersonen) op generlei wijze door het kennismakend lid aansprakelijk worden gehouden.
 • Het afroeilid is zich ervan bewust en erkent dat de roeisport bepaalde (medische) risico’s met zich mee kan brengen. Het afroeilid bevestigt hierbij in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma, alsmede medisch in staat te zijn de roeisport en daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten op verantwoorde wijze te kunnen beoefenen, tenzij hierboven uitdrukkelijk en anders door het afroeilid is vermeld. Ingeval het kennismakend lid niet in het bezit is van een erkend zwemdiploma en/of medische gebreken heeft, behoudt de C.R.&Z.V. Dudok van Heel zich het recht voor het afroeilid uit te sluiten van deelname aan de roeisport en/of daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten.
 • Deelname aan het afroeien in 2023 van de C.R.&Z.V. Dudok van Heel geschiedt volledig voor eigen risico van het afroeilid. Dit eigen risico geldt (onder meer) voor deelname aan de door de C.R.&Z.V. Dudok van Heel georganiseerde activiteiten, de aanwezigheid in- en om het botenhuis van de C.R.&Z.V. Dudok van Heel in algemene zin, alsmede voor het beoefenen van de roeisport en daarmee verband houdende (in- en outdoor) activiteiten.
 • Hierbij geef ik toestemming aan de C.R.&Z.V. Dudok van Heel om bovenstaande gegevens te bewaren in het ledensysteem ten behoeve van de ledenadministratie tot een termijn van twaalf maanden na het beĆ«indigen van het lidmaatschap van het desbetreffende lid.