C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Historie

Oprichting (1905 - 1918)

Op 1 november 1905 werd de Cadetten Roeivereeniging opgericht, met als doel het beoefenen van de roeisport onder officieren te bevorderen. Deze oprichting vond plaats buiten het Cadettencorps om, wat ertoe leid dat tot op heden de vereniging een zelfstandige entiteit is binnen het Corps. In de oprichting heeft de Kapitein Abraham Dudok van Heel een belangrijke rol gespeeld als beschermheer. Mede door zijn inzet werd de oprichting van de vereniging een succes. In de begin jaren hield de Cadetten Roeivereeniging zich vooral bezig met het toerroeien, maar na de Eerste Wereldoorlog begon de vereniging zich steeds meer te richten op het zogenoemde ‘Raceroeien’.

Interbellum (1918 - 1940)

Ondanks de bezuinigingen na de Eerste Wereldoorlog, verschoof de focus naar het wedstrijdroeien. De vereniging slaagden erin met eerste- en tweedejaarsroeiers het nationale kampioenschap van de achten te winnen en daarmee de studentenroeiverenigingen te verslaan. In deze periode bestond wedstrijdroeiend Nederland uit de 7 studentenroeiverenigingen, de Adelborsten Roeivereeniging en de Cadetten Roeivereeniging.  Historisch zijn de banden met de K.N.S.R.B. Vereenigingen daarom hartelijk, maar doordat ‘Dudok van Heel’ van oorsprong is opgericht voor de Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie, is het nooit overgegaan tot lidmaatschap hiervan. 

Als dank voor zijn inspanningen voor de vereniging, werd de Cadetten Roeivereeniging in 1934 omgedoopt tot de Cadetten Roeivereeniging ‘Dudok van Heel’.

“Laat nog uw bestuur noch uw leden gaan berusten, neen mijne Heeren ‘Activez et frappez toujours’ zal uw wachtwoord moeten en blijven zijn.”

De Kapitein  Abraham Dudok van Heel in 1918

Wederopbouw (1945 - 1965)

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, lagen tussen 1939 en 1948 de activiteiten stil en werden alle boten verkocht. Na de oorlog werd vol goede moed begonnen met de wederopbouw van de vereniging. Over deze periode kan opgemerkt worden dat het belang van de roeisport als opleidingsfacet duidelijk werd gesignaleerd door zowel het Cadettencorps alsmede de KMA. In 1952 werd de ‘Jan van Polanen’ aan ‘Dudok van Heel’ gedoneerd door dr. Plesman, toenmalig directeur van de KLM, en de staatssecretaris Fochema Andrea. Hiermee werd het voor de vereniging wederom mogelijk om (inter)nationale roeiwedstrijden te starten.

Aan het eind van de wederopbouw, in 1963, sloot de zeilende tak van de vereniging zich aan. Dit betekende wederom een naamswijziging naar de ‘Cadetten Roei- en Zeilvereeniging ‘Dudok van Heel’. 

(inter)nationaal succes (1966 - 1994)

In de periode dat de luitenant-generaal A. V. van den Wall Bake gouverneur was op de KMA, werden de meest tot de verbeelding sprekende resultaten behaald. Het wedstrijdroeien werd een integraal onderdeel van de officiersopleiding, waardoor cadetten vrij kregen van de sportlessen t.b.v. de roeitrainingen.

Door toedoen van de generaal, werd het tevens mogelijk voor coaches om hun diensttijd te vervullen bij ‘Dudok van Heel’. Hiermee haalde de vereniging roeikennis uit het ganse land naar Breda, met opmerkelijke resultaten in het nationale klassement, wereldkampioenschappen en zelfs de olympische spelen als gevolg. Als hoogte punt komt zij in 1974 zelfs zéér dichtbij een overwinning van de Oude Vier op de Varsity. 

Leegstroom (1995 - 2005)

In 1994 keert het tij voor de vereniging. Door het verdwijnen van de dienstplicht, raakt de vereniging haar profcoaching kwijt en daalt het ledenaantal. Mede door het verdwijnen van de koude oorlog, wordt er op Defensie bezuinigd en raakt dat ook de Roeivereniging. Daarbij veranderd het studiemodel voor de Cadetten op de KMA, waardoor volwaardig wedstrijdroeien lastiger – en soms zelfs onmogelijk – werd. Toch bleef de vereniging met goede moed draaiende, mede door de inzet van menig (oud) lid. In deze periode zijn de gesprekken gestart voor het openzetten van de vereniging voor Bredase studenten. Een moeilijke en ingewikkelde keuze, doordat dit betekende dat studenten op een grote schaal toegang krijgen tot een militaire kazerne – iets wat tot op heden uniek is. 

Tweede Wederopbouw (2005 - heden)

Na lange gesprekken is de Cadetten Roei- en Zeilvereniging ‘Dudok van Heel’ begin 21e eeuw opengesteld voor studenten uit Breda. Dit heeft de vereniging een nieuw leven gegeven, wat maakt dat zij sinds 2005 wederom een groei ervaart. Studenten blijven langer verbonden en kunnen zo de roeikennis makkelijker doorgeven aan de Cadetten. Dit maakt dat de vereniging al lange tijd als voorbeeld fungeert voor samenwerking tussen Defensie en de maatschappij. Deze gedachte werd versterkt door de oprichting van de Armyregatta. Een competitiewedstrijd waarvoor roeiers uit heel Nederland naar de KMA komen om te strijden op de Bredase roeiwateren. 

Vanaf 2015 komt de vereniging in een stroomversnelling. Het wedstrijdroeien doet wederom haar intrede en de roeisectie weet op nationale wedstrijden te blikken. De vereniging start zelfs de Kingscup op de Henley Royal Regatta ter ere van de 100 jarige vrede van de Eerste Wereldoorlog. In 2021 behaalt zij voor het eerst in meer dan 20 jaar een NK titel, in 2022 wordt zij tweede in het nationale eerstejaarsklassement en wordt er een roeier uitgezonden naar de World Cup. 

Ook de Armyregatta groeit steeds verder door. Vanaf 2022 is zij onderdeel van de Najaarsbokaal – een initiatief van de Nederlandse Studenten Roeifederatie (NSRF) – en groeit het aantal deelnemers gestaag. Heden is zij zelfs het grootste externe sportevenement van de KMA.