Ereleden

Met trots eert C.R.&Z.V. Dudok van Heel hier haar Ereleden & Leden van verdienste*:

Ereleden
De heer Abraham Dudok van Heel
De heer Dick Levöleger
Mevrouw Leonie van de Pol
De heer Age Bruinsma
De heer Frans Nederhof
De heer Vladimir Eekhout
De heer Jaap Klootwijk

De heer Theo Levöleger

 

Leden van verdienste:
De heer jonkheer Harm de Jonge
De heer Martin van Vianen

*De registratie van de bijzondere leden is helaas niet altijd goed verlopen. Derhalve kan het zo zijn dat er nog meer bijzondere leden zijn waarvan het bestuur geen kennis heeft. Het bestuur van de vereniging verzoekt eenieder dan ook om, indien zij een lid van verdienste of erelid kennen om dit kenbaar te maken zodat vermelding alhier kan plaatsvinden. Voor de bijzondere leden die hierboven niet vernoemd zijn geldt een welgemeend excuus.