Contact

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen!

President: Mark Wijnalda
president@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris: Emma Tros
secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Penningmeester: Joris Felen
questor@crzvdudokvanheel.nl

Assistent Penningmeester: Lloyd Lenssen

Commissaris Wedstrijd & Training: Sam Hooijer
wedcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Materiaal: Alec Dol
matcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Externe Betrekkingen: Kylian Alkemade
eb@crzvdudokvanheel.nl

CR&ZV Dudok van Heel
Kraanstraat 4
4811 XC Breda

Postadres:

Cadettencorps T.A.V. Dudok van Heel
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

*Let erop dat het vaak enige tijd bestrijkt voordat de post bij onze vereniging binnen is, aangezien deze via diverse locaties gaat alvoor deze bij ons is, de voorkeur geniet om ons te mailen!