Contact

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen! Wil je kennis maken met de vereniging of je inschrijven voor de introductie periode, dan kan dit via de pagina Lid Worden.

President: Lloyd Lenssen
president@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris: Laura Schipper
secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Penningmeester: Joan Smit
questor@crzvdudokvanheel.nl

Assistent-Penningmeester: 
assistent.questor@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Wedstrijd & Training: Jeroen Freling
wedcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Materiaal: Robin Daver
matcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Externe Betrekkingen: Loes Beunis
eb@crzvdudokvanheel.nl

Adviseur: Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer

CR&ZV Dudok van Heel
Kraanstraat 4
4811 XC Breda

Postadres:

Cadettencorps T.A.V. Dudok van Heel
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

*Let erop dat het vaak enige tijd bestrijkt voordat de post bij onze vereniging binnen is, aangezien deze via diverse locaties gaat alvoor deze bij ons is, de voorkeur geniet om ons te mailen!

 

Wilt u zich uitschrijven? Stuur een mail met uitleg naar secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Het 117e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel