Contact

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen!

President: Emma Tros
president@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris: Lloyd Lenssen
secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Penningmeester: Ellen Snel
questor@crzvdudokvanheel.nl

Assistent-Penningmeester:
assistent.questor@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Wedstrijd & Training: Daan Persoon
wedcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Materiaal: Alec Dol
matcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Externe Betrekkingen: Kylian Alkemade
eb@crzvdudokvanheel.nl

Adviseur: Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer

CR&ZV Dudok van Heel
Kraanstraat 4
4811 XC Breda

Postadres:

Cadettencorps T.A.V. Dudok van Heel
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

*Let erop dat het vaak enige tijd bestrijkt voordat de post bij onze vereniging binnen is, aangezien deze via diverse locaties gaat alvoor deze bij ons is, de voorkeur geniet om ons te mailen!