Bestuur

Bestuur 119 der C.R.&Z.V. Dudok van Heel

President:

Secretaris:

Penningmeester:

Commissaris Wedstrijd en Training:

Commissaris Externe Betrekkingen:

Commissaris Materiaal

Dhr. R. de Langen

Dhr. M. Albers

Vacant

Dhr. N. Adema

Vacant

Dhr. R. van Leerdam

president@crzvdudokvanheel.nl

secretaris@crzvdudokvanheel.nl

questor@crzvdudokvanheel.nl

wedcom@crzvdudokvanheel.nl

eb@crzvdudokvanheel.nl

matcom@crzvdudokvanheel.nl

Voorgaande besturen:

Bestuur 118

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:

2022 - 2023

Dhr. A. Ebbers 
Dhr. M. Panjer
Dhr. D. Leemrijzen
Dhr. S. Hooijer
Dhr. K. Haest

Bestuur 117

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2021 - 2022

Geannonimiseerd*
Mej. L. Schipper
Mej. J. Smit
Dhr. J. Freling
Mej. L. Beunis
Dhr. R. Daver

Bestuur 116

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2020 - 2021

Mej. E. Tros
Geannonimiseerd*
Mej. E. Snel
Dhr. D. Persoon
Dhr. K. Alkemade
Dhr. A. Dol

Bestuur 115

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2019 - 2020

Dhr. J. Felen
Mej. E. Tros
Geannonimiseerd*
Dhr. S. Hooijer
Dhr. K. Alkemade
Dhr. A. Dol

Bestuur 114

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2018 - 2019

Dhr. M. Wijnalda
Dhr. V. Hilling
Dhr. J. Felen
Mej. M. Geldof
Mej. G. Reiling
Dhr. A. DolĀ 

*Geannonimiseerde bestuursleden zijn inmiddels operationeel binnen Defensie en zijn vanwege hun functie niet meer vermeld op de website.