Bestuur

Bestuur 118 der C.R.&Z.V. Dudok van Heel

President:

Secretaris:

Penningmeester:

Commissaris Wedstrijd en Training:

Commissaris Externe Betrekkingen:

Dhr. A. Ebbers

Dhr. M. Panjer

Dhr. D. Leemrijzen

Dhr. S. Hooijer

Dhr. K. Haest

President@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Questor@@crzvdudokvanheel.nl

Wedcom@@crzvdudokvanheel.nl

EB@crzvdudokvanheel.nl

Voorgaande besturen:

Bestuur 117

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2021 - 2022

Geannonimiseerd*
Mej. L. Schipper
Mej. J. Smit
Dhr. J. Freling
Mej. L. Beunis
Dhr. R. Daver

Bestuur 116

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2020 - 2021

Mej. E. Tros
Geannonimiseerd*
Mej. E. Snel
Dhr. D. Persoon
Dhr. K. Alkemade
Dhr. A. Dol

Bestuur 115

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2019 - 2020

Dhr. J. Felen
Mej. E. Tros
Geannonimiseerd*
Dhr. S. Hooijer
Dhr. K. Alkemade
Dhr. A. Dol

Bestuur 114

President:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris Wedstrijd en Training:
Commissaris Externe Betrekkingen:
Commissaris Materiaal:

2018 - 2019

Dhr. M. Wijnalda
Dhr. V. Hilling
Dhr. J. Felen
Mej. M. Geldof
Mej. G. Reiling
Dhr. A. DolĀ 

*Geannonimiseerde bestuursleden zijn inmiddels operationeel binnen Defensie en zijn vanwege hun functie niet meer vermeld op de website.