Bestuur

Het 116e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel
Bestuursjaar 2020-2021

President: Emma Tros
president@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris: Lloyd Lenssen
secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Penningmeester: Ellen Snel
questor@crzvdudokvanheel.nl

Assistent-Penningmeester: Joan Smit
assistent.questor@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Wedstrijd & Training: Daan Persoon
wedcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Materiaal: Alec Dol
matcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Externe Betrekkingen: Kylian Alkemade
eb@crzvdudokvanheel.nl

Adviseur: Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer

Het 116e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel