Bestuur

Het 115e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel
Bestuursjaar 2019-2020

President: Joris Felen
president@crzvdudokvanheel.nl

Secretaris: Emma Tros
secretaris@crzvdudokvanheel.nl

Penningmeester: Lloyd Lenssen
questor@crzvdudokvanheel.nl

Assistent-Penningmeester: Ellen Snel
assistent.questor@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Wedstrijd & Training: Sam Hooijer
wedcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Materiaal: Alec Dol
matcom@crzvdudokvanheel.nl

Commissaris Externe Betrekkingen: Kylian Alkemade
eb@crzvdudokvanheel.nl

Adviseur: Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer

115e bestuur
Het 115e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel