De loting van de 15e Army Regatta kunt u bekijken via:  https://hoesnelwasik.nl/army/19