C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Contact

Voor vragen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen!

President:Mark Wijnalda
praeses.crzvdudokvanheel@gmail.com

Vicepresident: Maarten Dankers

Secretaris:Vincent Hilling
secretaris.crzvdudokvanheel@gmail.com

Penningmeester:Robert Verzijden
questor.crzvdudokvanheel@gmail.com

Assistent Penningmeester:Joris Felen

Commissaris Wedstrijd & Training:Melissa Geldof & Zarah van der Putten
wedcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Materiaal:Alec Dol
matcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Externe Betrekkingen:Gaily Reiling
eb.crzvdudokvanheel@gmail.com

Bezoekadres:

CR&ZV Dudok van Heel
Kraanstraat 4
4811 XC Breda

Postadres:

Cadettencorps T.A.V. Dudok van Heel
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

*Let erop dat het vaak enige tijd bestrijkt voordat de post bij onze vereniging binnen is, aangezien deze via diverse locaties gaat alvoor deze bij ons is, de voorkeur geniet om ons te mailen!