Binnen Dudok van Heel staat het roeien centraal, maar wordt er ook aan de ontwikkeling van de leden op andere vlakken gedacht. Zo bestaat de mogelijkheid om jezelf te verenigen in een commissie. Dit is nieuw voor Dudok, maar gezien de groei ook noodzakelijk. Dit jaar zijn er een tweetal commissies opgericht: de Kajuitcommissie en de Army Regatta Commissie.

  • Army Regatta Commissie
    Om het bestuur een hoop werk uit handen te nemen, is deze commissie in het leven geroepen. Om een kwalitatief hoogstaand evenement te kunnen organiseren, is er tijd en energie nodig. Vanuit het bestuur wordt er alle support gegeven aan deze commissie.
    De commissie is momenteel vorm aan het krijgen onder leiding van voorzitster Inese Kuzņecova en haar adviseur Theo Levöleger. Meer informatie volgt spoedig!
  • Kajuitcommissie
    Deze commissie is verantwoordelijk voor de inkopen voor de kajuit, het organiseren van feestjes/borrels en het toezicht in de kajuit. Deze commissie is bijna rond, maar mocht je het leuk vinden om hierin plaats te nemen, dan ben je meer dan welkom! Stuur dan een e-mail naar: eb.crzvdudokvanheel@gmail.com
    IMG_6287