C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Bestuur

Het 115e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel
Bestuursjaar 2019-2020

President: Mark Wijnalda
praeses.crzvdudokvanheel@gmail.com

Secretaris: Emma Tros
secretaris.crzvdudokvanheel@gmail.com

Penningmeester: Joris Felen
questor.crzvdudokvanheel@gmail.com

Assistent Penningmeester: Lloyd Lenssen

Commissaris Wedstrijd & Training: Sam Hooijer
wedcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Materiaal: Alec Dol
matcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Externe Betrekkingen: Kylian Alkemade
eb.crzvdudokvanheel@gmail.com

Adviseur: Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer