C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Bestuur

Het 114e bestuur der C.R.&Z.V. Dudok van Heel
Bestuursjaar 2018 2019

President:Mark Wijnalda
praeses.crzvdudokvanheel@gmail.com

Vicepresident: Maarten Dankers

Secretaris:Vincent Hilling
secretaris.crzvdudokvanheel@gmail.com

Penningmeester:Robert Verzijden
questor.crzvdudokvanheel@gmail.com

Assistent Penningmeester:Joris Felen

Commissaris Wedstrijd & Training:Melissa Geldof & Zarah van der Putten
wedcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Materiaal:Alec Dol
matcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

Commissaris Externe Betrekkingen:Gaily Reiling
eb.crzvdudokvanheel@gmail.com

Adviseur:Luitenant-Kolonel Carel Sellmeijer